25 000 lägenheter kopplade till Sunfleet Carsharing

Att bygga in delningsbara bilar i nybyggnadsprojekt blir allt populärare. Nyligen anslöt Sveriges största carsharingbolag Sunfleet den 25 000:e lägenheten till att dela bil med andra. Totalt har nära 400 byggprojekt runt om i Sverige använt Sunfleets bilar i sina nybyggda områden.

25 000 lägenheter kopplade till Sunfleet Carsharing 1För byggföretag finns det många fördelar att planera för att bygga in delningsbara bilar redan i projekteringsstadiet. I allt fler nybyggnadsprojekt är det en självklarhet. Fördelarna är många för byggbolag, kommun och boende:

  • Delningsbara bilar i huset innebär ett lägre p-tal vilket innebär att färre parkeringsplatser behöver byggas vilket ger mer yta till mer lägenheter eller grönområden. Detta är givetvis mycket ekonomiskt fördelaktigt.
  • Boende kopplade till delningsbara bilar tenderar att köra mindre bil och använda kollektivtrafik och cykel mer, vilket är bra för miljön.
  • Delningsbara bilar är populärt bland konsumenterna. Det ligger i tiden och är en viktig säljfördel för nya bostadsområden.
  • Det blir mindre trafik och trängsel i områden.

Guide till byggbolagen, som vill bygga in delningsbara bilar, baserad på erfarenhet från över 400 byggprojekt
Sunfleet har sedan 2009 varit delaktiga i nära 400 byggprojekt där bilarna “byggts” in från start. Av dessa 400 projekt är hälften klara med inflyttade hyresgäster. Trots att intresset är stort ser Sunfleets ansvarig för byggprojekt Olof Holmgren att branschen har mycket att lära när det gäller bildelning i byggprojekt.

– Det är uppenbart att byggbolag ser möjligheten till lägre byggkostnader och att området blir mer attraktivt för allmänheten när det finns tillgång till delade bilar. Vi är angelägna om att hjälpa marknaden att bygga in möjligheten rätt och effektivt, därför har vi tagit fram en guide med råd och tips på hur man går tillväga, säger Olof Holmgren,Sunfleet har tagit fram ett dokument med svar på 100 frågor om bildelning som delas ut till kommuner och byggbolag. Målet är en gemensam samsyn för vad som gäller och att inspirera till att fler poolplatser byggs.

Fler lägenheter och mer grönområden för Riksbyggen
Ett byggföretag som satsat på delade bilar är Riksbyggen. Totalt har bolaget över 2 200 lägenheter i inflyttade eller pågående projekt är knutna till delningsbara bilar i sina områden. Det senaste i raden är Brf Livbojen och Brf Blinkfyren i Västra hamnen, med inflyttning i december. Riksbyggen ser framförallt bildelning som viktigt för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Vi ser att bildelning attraherar en yngre målgrupp men att även att den äldre målgruppen blir allt mer intresserad av bilpool.

– För oss innebär bildelning att vi kan använda ytor som annars blivit parkeringsplatser till fler lägenheter och större grönområden. Det är viktigt för oss stimulera bildelning istället för att ha en massa bilar som bara står stilla i området, den ytan kan göra större nytta för de boende, säger Henrik Persson, sälj- och marknadsansvarig på Riksbyggen Syd.Henrik Persson menar att det finns många olika nyttor med bildelning i byggprojekt och att man som byggföretag bör fundera på vilken som är viktigast inför ett nybygge.

– Fundera på vad som driver införandet av bildelning – är det krasst ekonomiskt? är det miljö och grönområden? eller är det för att erbjuda de boende en bättre vardagsekonomi? Den yttersta drivkraften är viktigt för planeringen, säger Henrik Persson