24Money Payments avvecklar all kontanthantering

Styrelsen i 24Money Payments AB (24Money) har beslutat att avveckla de verksamhetsgrenar som innefattar kontanthantering.

Det betyder att 24Money fokuserar på helt digitala betalningslösningar och det innebär vidare att agentverksamheten bestående av ca 100-talet anslutna 24Money Payments avvecklar all kontanthantering 1betaltjänstombud kommer att avvecklas. Det innebär också att 24Moneys egna labb-butik i Uppsala kommer att avvecklas genom försäljning.

24Money fokuserar på digitala betallösningar och avvecklar all kontanthantering

Styrelsen i 24Money har beslutat att avveckla den egna butiken i Uppsala och den agentverksamhet som representeras av ca 100-talet anslutna betaltjänstombud. Det är ett naturligt steg i ambitionen att satsa fullt ut på digitala konto- och betaltjänster.

Det kan upplevas som märkligt mot bakgrund av den starka tillväxt som 24Money upplever i agentverksamheten, men trots att närmare 15 000 kunder använder sig av tjänsten möter intjäningen inte kostnaden. Det är också så att 24Money internt bedömt att det är en alltför resurskrävande verksamhet som också medför risker 24Money inte vill bli exponerat för.

Agentverksamheten ska vara helt avvecklad inom två månader och tjänsterna kommer att stängas ned successivt dessförinnan. Vi ber de kunder som inte längre kan använda betaltjänsterna hos anslutna ombud om ursäkt. 24Money kommer att erbjuda samtliga kunder ett digitalt alternativ för att online kunna genomföra sina betalningar.

24Money i korthet

24Money tänker annorlunda. Vi är ingen bank, vi vill ha alla kunder och att alla ska få tillgång till framtidens betaltjänster. Hos 24Money hittar kunderna de flesta betaltjänster som en bank erbjuder, som betalkonton för företag och privatpersoner, betalkort, betallösningar för butik och e-handel, digitala konto- och överföringstjänster i gångbara valutor. Gränslösa betalningar som fungerar internationellt utan hänsyn till geografiska gränser och valutor.

24Money är ett Fintech-bolag som leder och driver utvecklingen av samhällets finansiella infrastruktur genom att vara en innovativ aktör på såväl den nationella som internationella betaltjänstmarknaden. Verksamheten utgår efter principen ”en leverantör för alla behov av betalningar”. Vi erbjuder marknadens i särklass bredaste utbud av tjänster, utan begränsning, som baseras på den moderna människans behov, dygnet runt, varsomhelst och närsomhelst.