2020 blir året då teknik slutligen blir en möjliggörare för finansbranschen

[KRÖNIKA] Finansbranschen påverkas som de flesta andra branscher av förändringar som är svåra att förutspå.

2020 blir året då teknik slutligen blir en möjliggörare för finansbranschen 1
Steve Treagust, IFS globala chef inom finans

Det gäller även för hantering av humankapital (HCM). Det handlar om nya affärsmodeller, förväntningar från kunder, nya regelverk och nya tekniklösningar. Lägg på det brexit och en ökad protektionism på många håll.

Men här är tre förutsägelser som helt säkert kommer att prägla bank- och finansbranschen:

Förutsägelse 1: Innovativ teknik ger nya produkter och tjänster

Nya tekniklösningar med stor förändringspotential, som AI och robotbaserad processautomatisering (RPA), ger upphov till nya kompetenser. Förändringarna gäller inte bara på individnivå, utan även för företags affärsmodeller.

Personal som förstår nya tekniklösningar kan adressera marknader på nya sätt, och ta fram nya produkter och tjänster. Ett exempel är att komplettera produkter på olika sätt och sälja dem som tjänster, vilket kallas servitization på engelska. Det ger återkommande försäljning och omsättning som går att förutse.

Jag förutsäger att minst två nya globala företag kommer att förändra finansbranschen under 2020 med hjälp av nya tekniklösningar.

Förutsägelse 2: Ny teknik medför nya krav på kompetens

Nya tekniklösningar kräver att personal blir mer flexibel. På IFS har vi själva fokuserat mer på lärande än tidigare och den förändringen har skett organiskt.

Att se till att ha rätt kompetens börjar med rekrytering, både av egen personal och av outsourcingpartner. Eftersom glappet mellan tillgänglig kompetens och kraven på kompetens ökar krävs det en strategisk syn på humankapital, som innebär en livscykelhantering för utbildning av personal. Det beskriver McKinsey i en rapport

Om ett företag till exempel vill införa robotautomatisering krävs det att personal med rätt kompetens hanterar lösningen, för att den ska bli lönsam. I förlängningen krävs en process för att rekrytera rätt individer från universitet och från andra företag.

Jag förutsäger att vi får se ett ökat intresse för livslångt lärande under 2020. Det medför att flexibla mellanchefer stiger uppåt i hierarkierna.

Förutsägelse 3: Kunderna kräver regelefterlevnad

Nya tekniklösningar måste garantera regelefterlevnad, men det räcker inte. Kunder och andra intressenter förväntar sig hållbar och effektiv styrning av företag.

En stor utmaning är att det ofta finns olika åsikter om vad hållbarhet är och dessutom olika lagar i olika länder. Företag som agerar globalt måste ha försörjningskedjor, hantering av humankapital och finansapplikationer som kan anpassas till olika krav.

Standarder som ISO 26000 ger inga detaljerade beskrivningar av hur det ska åstadkommas. Dessutom släpar lagstiftning ofta efter de reella krav som omvärlden ställer, ett exempel på det är energy star-märkning som har rötter i 80-talet. Lägg till det att det inte bara handlar om miljökrav, utan även om hur personal och olika typer av externa företag bemöts och hanteras. Det krävs hårt arbete och en helhetssyn på hur applikationer och data kan användas för att uppfylla alla olika krav.

Jag förutsäger att de tekniklösningar som fungerar bäst under 2020 blir de som återspeglar centrala strategier, är fullständig transparenta och ger full kontroll över användningen. Det innebär att det krävs enkla programmeringsgränssnitt (API:er) för att komma åt data som inte lagras centralt.