Xerox automatiserar arbetsflöden för pappersarbete och processer inom HR- och försäkringsbranschen

Xerox lanserar nya lösningar som ska automatisera och förenkla processer inom försäkrings– och HR-branchen. För försäkringsbolag innebär det snabbare hantering av ärenden och nya affärsprocesser.

HR-avdelningar får effektivare hantering av medarbetarinformation, skatteformulär, policies och processer.

– De här nya lösningarna är exempel på hur vi hjälper företag att ta hand om sina kunder genom att använda sig av Xerox expertis inom automation och arbetsflöden. Företag kan göra sig av med gamla och ineffektiva system för dokumenthantering, vilket ofta är en källa till missnöje bland både kunder och anställda, säger Stefan Ivarsson, VD för Xerox Sverige.Xerox automatiserar arbetsflöden för pappersarbete och processer inom HR- och försäkringsbranschen 1

  • Xerox Workflow Automation Solution for New Business Processing gör det enklare att navigera och teckna rätt sorts försäkring genom att organisera all affärs- och kunddata i en enda applikation. Det sparar tid som annars går till faktagranskning av existerande krav på ersättning. Den nya lösningen hanterar kundförfrågningar redan vid första kontakten, vilket ökar kundnöjdheten och frigör tid till andra arbetsuppgifter. Försäkringshandläggare som har tillgång till information och dokument som hör till ett ärendet förenklar också registrereringsprocessen för nya försäkringstagare.
  • Xerox Workflow Automation Solution for Claims Processing integreras med vanliga ersättningssystem, så som LifePro och anpassade AS400-system. Företag kan lagra all ersättningsinformation, så som självrisker och olyckshistorik, på en central plats. Det gör att försäkringshandläggare och justerare, som ofta kompletterar med information, har tillgång till dokument även utanför kontoret. Xerox-lösningen intergrerar även med finansiella system för att hantera schemalagda utbetalningar, vilket ger bättre kontroll över tillgångarna.
  • Xerox Workflow Automation Solution for File Management ger HR-medarbetare en säker digital plattform att lagra data för direkt tillgång. Oavsett om dokument faxas, e-postas eller skannas kan HR-personal få snabb tillgång till informationen. Lösningen flaggar också för saknat innehåll i varje medarbetarfil och skickar automatiskt en begäran om att hämta informationen.

Xerox Workflow Automation Solution for Policies and Procedures Administration skapar, distribuerar digitalt och säkerställer att medarbetare tar del av rätt sorts företagspolicies. Det är speciellt hjälpfullt vid nyanställningar och gör att företag minskar tidskrävande manuella processer.