Avtalsförhandlingarna mellan Eyeonid Group och mySafety Group utvidgas

Eyeonid, som utvecklar proaktiva ID-skyddstjänster, tecknade i juni 2016 en avsiktsförklaring om samarbete med ID-skyddsförsäkringsbolaget mySafety Group.

Under förhandlingen har omfattningen av samarbetet utvidgats till att nu även omfatta mySafetys företagsmarknad, varvid avtalet inte kunnat slutföras under oktober månad som tidigare indikerats. Målsättningen är ett undertecknat avtal inom en snar framtid.IT-Finans.se

mySafety Group arbetar sedan 1999 för att skapa större vardagssäkerhet för alla. Företaget hjälper över en miljon användare i flera länder med att bl a skydda sina personuppgifter med ID-skydd, skydda sin identitet på digitala plattformar med DigitalSkydd, samt att spärra kreditkort och ID-handlingar.

Eyeonid utvecklar en ID-bevakningstjänst som larmar kunderna så fort inloggningsuppgifter, ID-handlingar eller kreditkortsuppgifter konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera på att uppgifterna hamnat i orätta händer.

Avsiktsförklaringen mellan Eyeonid och mySafety Group, vilken tecknades tidigare i år, syftar till att Eyeonids ID-bevakningstjänst erbjuds mySafetys privatmarknad som en kompletterande produkt med ett proaktivt skydd. Bolagen har nu valt att förhandla fram en utvidgning av samarbetsavtalet till att även omfatta mySafetys företagsmarknad i Sverige. Bolagen har dessutom för avsikt att inleda samarbete även för privat- och företagsmarknaderna i mySafety Groups resterande kundbas i Europa. Intensiva avtalsförhandlingar har nu pågått en tid och är i sitt absoluta slutskede.

”Under förhandlingens gång har vi nu i slutskedet valt att även inkludera vår företagsmarknad. Vi är nu angelägna om att avsluta avtalsförhandlingarna för att kunna börja erbjuda våra kunder det första riktigt proaktiva ID-bevakningsskydd som finns på marknaden. Genom detta kan våra kunder agera snabbare för att stoppa eventuella bedragare innan skadan är skedd.” säger Daniel Elfvendahl, VD för mySafety Group AB.

”Vi går nu från utveckling av vår tjänst till att integrera den hos ledande aktörer inom bland annat ID-säkerhet, och där är mySafety Group en idealisk samarbetspartner för oss. Avtalet med mySafety är strategiskt viktigt för oss och visar att vår tjänst är lämpad som en volymprodukt. Detaljer kring avtalets värde kommer vi att kunna kommunicera efter avtalets undertecknande. Vi ser fram emot ett fruktbart samarbete med mySafety Group och jag ser att båda parter har mycket att bidra till varandras kärnaffär i det här samarbetet.” säger Daniel Söderberg, VD för Eyeonid Group AB.