Ny ansvarig för AMFs onoterade fastighetsbolag

Fredrik Ronvall, idag transaktions- och analyschef på AMF Fastigheter, kommer parallellt med sin nuvarande roll framöver att axla ansvaret inom AMFs kapitalförvaltning.

Som förvaltare och investeringsansvarig för delägda onoterade fastighetsbolag i Sverige och utomlands. IT-finans.se

– Jag är glad över att vi kan förstärka kapitalförvaltningen med Fredrik Ronvalls kompetens och kunskap inom fastighetsområdet. AMF har de senaste åren, bland annat mot bakgrund av det rådande lågränteläget, ökat investeringarna i fastigheter markant. Fredrik Ronvall kommer att stärka såväl vår roll som ägare som våra möjligheter att identifiera nya investeringsmöjligheter, säger PederHasslev, vice vd och kapitalförvaltningschef AMF.

– Jag ser fram emot att nu börja arbeta tillsammans med AMFs kapitalförvaltningsteam och bidra med min erfarenhet från fastighetsbranschen. Uppdraget handlar om att utveckla fastighetsinnehavet ytterligare för att skapa bästa möjliga avkastning för våra sparare, säger Fredrik Ronvall.

Idag består AMFs fastighetsinnehav utöver det helägda AMF Fastigheter av de delägda bolagen Rikshem AB i Sverige, Oslo Areal AS i Norge, samt Antilooppi GP Oy och Mercada Oy i Finland.