10 000 kronor till miljöhjälte i Partille!

Sök Partille kommuns miljöstipendium på 10 000 kronor.

10 000 kronor till miljöhjälte i Partille! 1Både privatpersoner och verksamheter kan komma i fråga. Nomineringar ska vara inskickade senast den 1 oktober.

Har du eller någon annan du känner utfört ett engagerande och insiktsfullt miljöarbete i Partille 2019? Då kan du söka Partille kommuns bygg- och miljönämnds stipendium. Så väl privatpersoner som föreningar och verksamheter kan komma ifråga som stipendiater.

Miljöarbete till nytta för många

Det aktuella miljöarbetet ska vara av allmänt intresse och till nytta för fler än den egna intressegruppen. Till exempel kan det ha inneburit förbättringar av inne- eller utemiljön eller ha utförts inom luft- eller vattenvård.

Det kan även handla om opinionsarbete för bättre miljö i Partille.

Nominera senast 1 oktober!

Det går att nominera kandidater till Partille kommuns miljöstipendium fram till och med den 1 oktober 2019. Gör det direkt på partille.se/miljostipendium. Eller genom att posta ditt förslag till “Miljöstipendium”, Partille Kommun, Bygg- och miljönämnden, 433 82 Partille.