1 av 4 finansanställda stressas på jobbet på grund av ökad oro i samhället
Hem Rapport/undersökning 1 av 4 finansanställda stressas på jobbet på grund av ökad oro i samhället

1 av 4 finansanställda stressas på jobbet på grund av ökad oro i samhället

Publicerat av: Redaktionen

Den ökade ekonomiska oron i samhället riskerar att sätta ytterligare press på de finansanställdas redan späckade vardag.

Hälften av finansförbundets medlemmar upplever att stress är ett arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen.

Det visar den nya Stressrapporten som genomförts av Novus på uppdrag av Finansförbundet.

Syftet med undersökningen är att få en ögonblicksbild av hur Finansförbundets medlemmar mår på jobbet. Den visar att fem av tio medlemmar uppger att stress och press är ett arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen. Åtta av tio anger att hög arbetsbelastning är orsaken. Hela 25 procent av de tillfrågade medlemmarna upplever den ökade oron i samhället som en anledning till ökad press på jobbet. I tider av ekonomisk kris visar rapporten att utrymmet för ytterligare press på jobbet hos Finansförbundets medlemmar är litet.

– Medlemmarna ligger redan på en maxnivå i sin yrkesvardag. I rådande läge, där den ekonomiska oron i Sverige ökar, blir också trycket på de finansanställda större. Det finns en risk att medarbetare inte har utrymme att ta sig an den extra ansträngningen. Ytterligare stressfaktorer ökar riskerna för sjukskrivningar, arbetsmiljöproblem och ohälsa. Resultatet är inte förvånande, men oroande, säger Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet.

Bland privat- och företagsrådgivarna är det nästan hälften (48 procent) som upplever ökad press på jobbet på grund av det rådande världsläget. Flera medlemmar vittnar om att vara ensamma i sina roller och att det ställs höga krav från kunderna. Läget genomsyrar alla roller inom finansbranschen, men som grupp sticker privat- och företagsrådgivare ut. Pressas en yrkesgrupp extra mycket påverkar det hela arbetsplatsen.

– Arbetsmiljön som helhet har dock blivit något bättre sedan vi mätte den senast 2019. Men det finns helt klart mer att göra för att de anställda ska ha en stabil arbetsmiljö, oavsett världsläge. Medlemmar vittnar bland annat om att känna sig ensam i rollen och att den digitala arbetsmiljön och ökade dokumentationskrav är problem. Här finns det mängder med konkreta lösningar för arbetsgivarna att samverka kring med Finansförbundets arbetsmiljöombud, säger Ulrika Boëthius.

Totalt har 2 496 medlemmar svarat på enkäten, där de största yrkesgrupperna tillhör privat- och företagsrådgivare (25 procent) samt IT, cybersäkerhet, utveckling och support (15 procent). Undersökningen genomfördes under Q4 2022.

Urval från rapporten

  • 1 av 4 finansanställda stressas på jobbet på grund av ökad oro i samhället

    Ulrika Boëthius

    Medlemmar upplever hög arbetsbelastning på jobbet, även om färre upplever arbetsmiljöproblem idag jämfört med 2019, då 60 procent.

  • Åtta av tio, av de som upplever stress på arbetsplatsen, uppger att orsaken är hög arbetsbelastning.
  • 25 procent anger höga krav från kunder, otydlig organisation och större press från kunder på grund av ökad oro i samhället som anledningar till stressen.
  • Som stressorsaker omnämner medlemmar i de öppna svaren att de känner sig ensamma i sina roller, samt slimmade organisationer och ökade dokumentationskrav.
  • 48 procent av privat- och företagsrådgivarna samt 39 procent av de anställda på Sparbankerna upplever störst press på grund av ökat tryck från kunder som ett resultat av ökad oro i samhället.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>