​Sigma lanserar Unified Commerce – en vision för all handel

acktdy1a4tahlmkxxensEfter en tid av snabb teknikutveckling behöver användandet mogna för att ta hem affärsnyttan. Unified Commerce ger organisationen en sammankopplad affär i såväl de digitala som fysiska kanalerna. Du får tillgång till de metoder och verktyg som nu förändrar spelplanen i många branscher och möjligheten att möta dagens utmaningar och utveckla din affär.

Unified Commerce (UC) tar höjd för tekniska, sociala och ekonomiska drivkrafter som möjliggör effektivare affärer och innebär att den säljande organisationen kommer till insikt att processer löper igenom organisationen, genom tekniken och genom olika kompetenser. Samarbete och ansvar är ledord och konnektivitet är en framgångsfaktor, berättar Henrik Skinstad, Sigma och Carl Magnus Svensson, Maverick by Sigma, två av hjärnorna bakom UC.

Unified Commerce skapar affärsnytta idag och imorgon

Genom ett UC-perspektiv på sin affär kan en kund effektivisera sina interna processer och knyta ihop system, sänka kostnader och risker, öka kvalitet och lojalitet, bredda målgrupp, minska ”time to market”, göra affären mer viral, osv. Vinsterna är många och anpassas efter kundens behov och mål.

– Sigma är unikt på det sättet att vi kan hantera olika tekniknivåer med en samtidig förståelse för helhet och fungerande processer. Det handlar om att koppla samman systemen och fånga in det kommunikativa och mänskliga mötet som idag sker i alla kanaler, berättar Carl Magnus vidare.

Sigma har lång och bred erfarenhet av olika handelsrelaterade lösningar. Här finns experter inom PIM, ehandel, CMS, affärssystem, betallösningar (PCI certifierade), kommunikation, internet of things, BI, kundupplevelse och lojalitet, crowd, osv.

– UC-konceptet har vuxit fram genom den spetskompetens och det djupa engagemang som finns inom Sigma att ta mer ansvar och skapa riktigt kundvärde. Vi har jobbat fram flera koncept inom olika områden masom kan göra stor skillnad med små medel, berättar Henrik, och fortsätter.

Att bygga sin UC-affär sker stegvis och man bör inleda med att skapa en roadmap för sin affär. Det viktiga är att man som organisation börjar agera nu. UC-projekt startas nu löpande inom många olika branscher, både med stora helhetsgrepp och inom avgränsade områden. Det finns redan en hel del referensmaterial på vår tema-site, uc.sigmaitc.se