​Så skapar ny mjukvarulösning en friare arbetsmarknad

Det blir allt vanligare både i Sverige och internationellt att vara egenanställd och när fler företag arbetar med fria resurser i många olika projekt finns behov av att kunna projektleda, administrera och anställa kompetens på ett överskådligt och enkelt sätt.

​Så skapar ny mjukvarulösning en friare arbetsmarknad 1Nu lanserar Cool Company en mjukvarulösning som bildar en gemensam plattform för frilansare och företag och som på ett nytt sätt kombinerar visuell projekt- och resurshantering för företagens externa arbetsresurser.

Business Dashboard – gemensam plattform för egenanställda och företag
Cool Company har tio års erfarenhet av egenanställningsbranchen är väl insatt i både de utmaningar frilansande egenanställda står inför såväl som företagen när det kommer till att anställa resurser på projektbasis.

– Vi såg ett behov av ett verktyg för visuell projekt- och resurshantering för externa resurser ifrån företagarsidan. I kombination med att vi dessutom erbjuder egenanställning, kan vi erbjuda något unikt mot både företagskunder och egenföretagare. Därför har vi utvecklat Business Dashboard, säger Andreas Kullberg, vd på Cool Company

Enklare extern projekthantering banar väg för internationalisering

Marknaden för konsultarbete i olika former har exploderat de senaste åren och det finns ett ökat behov av att på ett enkelt sätt kunna hantera de administrativa effekterna av vad detta innebär, framförallt när det handlar om internationella projekt. Merarbete som exempelvis utbetalning av lön och hantering av resurser hanteras enkelt med Cool Company’s molnbaserade programvara och sänker tröskeln till att arbeta mer med spetskompetenser i projektform.

– Det som är jobbigt att hantera för företagen i enskilda projekt är sådant vi redan är experter på från att ha jobbat med egenanställda under så lång tid. Vi skapar en tydligare överblick av de projekt man har, vi erbjuder samlade fakturor ifrån alla frilansare och företaget slipper hålla ordning på regler kring avgifter, skatter och annat. När vi tar över administrationen ger vi förutsättningarna för att kunna fokusera helhjärtat på det projekt man har, och skapar en bättre situation för både företag och egenanställd, säger Andreas Kullberg

Framtiden – en friare arbetsmarknad?

Med en växande grupp specialister som vill arbeta under friare villkor blir det allt viktigare att kunna ta in arbetskraft på ett mer flexibelt sätt, och då företagen inte alltid är redo för det, kan företag såsom Cool Company vara lösningen.

– En friare arbetsmarknad där det finns utrymme till att både kunna vara anställd på sina egna villkor och att kunna arbeta mer fritt i projekt tror vi är framtiden. Genom att vara länken mellan företag och frilansare vill vi vara en del del i att bygga en friare arbetsmarknad som samtidigt känns tryggare för både företag och egenanställda. Det här är ett första steg, säger Andreas Kullberg.

Se mer på https://coolcompany.com/enterprise/