​Ny samåkningsapp ska hjälpa företag att minska klimatpåverkan – Mekonomen Group blir delägare

Trollhättestartupen Ezeride lanserar ny samåkningsapp för företag som vill minska klimatpåverkan och erbjuda sina anställda ett hållbart alternativ för jobbpendling.

​Ny samåkningsapp ska hjälpa företag att minska klimatpåverkan – Mekonomen Group blir delägare 1
John Olausson, VD för Ezeride

Mekonomen Group går in som delägare.

– Som ett led i Mekonomen Groups satsning att möjliggöra mobilitet är Ezeride en lysande samarbetspartner. Genom AI-teknik möjliggör Ezeride en bättre upplevelse av delad mobilitet där individen får full överblick av resans kostnad, förbrukning och påverkan av miljön. Dessutom kan individen känna sig trygg genom att veta med vilka som åker tillsammans. Inom Mekonomen Group ser vi flera möjliga lösningar tillsammans med Ezeride, säger Petra Bendelin, Direktör Strategi och Affärsutveckling, Mekonomen Group.

Bidrar till minskade utsläpp och mindre beläggning på parkeringsplatser
Ezeride är en ny samåkningsapp som vänder sig till företag som vill hjälpa sina anställda att resa mer hållbart. Tjänsten bygger på att medarbetare som kör bil har möjlighet att dela sina planerade bilrutter via appen och tillgängliggöra dem för andra att åka med på. Som förare kan du spara reskostnader och samtidigt bidra till miljön.

– Ezeride hjälper företag att göra det enkelt för sina medarbetare att samåka på ett tryggt och klimatsmart sätt. Det bidrar till minskade utsläpp och dessutom mindre beläggning på parkeringsplatserna, som blir allt färre, säger John Olausson, VD för Ezeride.

Appen innehåller också funktioner som hjälper såväl användare som företag att få överblick över besparingar i fråga om miljö och kostnader kopplat till resor.

”Såg ett gap inom mobilitetsbranschen”
Idén till Ezeride föddes ur viljan av att bidra till klimatet men också lösa de trafikproblem som våra städer brottas med.

– I många städer används en stor del av marken för gator och parkering. På landsbygden är problemet det omvända och det saknas ofta bra kollektivtrafik. Tomma säten i våra bilar är outnyttjade resurser somkan nyttjas mycket bättre. Vi såg ett gap inom mobilitetsbranschen med stor potential att göra skillnad, avslutar John Olausson, VD för Ezeride.

Så funkar det:

  • Företag betalar en fast månadskostnad per anställd som nyttjar tjänsten
  • Som användare kan du använda appen både i egenskap av förare och medresenär
  • Möjlighet att skapa egna samåkningsnätverk för att veta vilka du reser tillsammans med
  • Resorna betalas via swish efter genomförd resa
  • appen hjälper användare och företag att mäta sina klimat-och kostnadsbesparingar.