​Kommunen ska försvåra ekonomisk brottslighet och svart ekonomi

En utredning ska ta fram olika förslag på hur Halmstads kommun ska motverka organiserad brottslighet.

​Kommunen ska försvåra ekonomisk brottslighet och svart ekonomi 1Kommunstyrelsen beslutade under sitt möte på tisdagen att ge uppdraget till kommunledningsförvaltningen att senast utgången av 2021 lägga fram förslag hur kommunkoncernen kan bidra till att stoppa organiserad brottslighet och svart ekonomi.

Utredningen syftar till att identifiera åtgärder för att upptäcka och förhindra bidragsfusk och bedrägerier i de kommunala systemen, missbruk av kommersiella hyreskontrakt för bostäder och kommersiella lokaler, samt andra delar av den kommunala verksamheten som riskerar att missbrukas i brottsliga syften.

Utredningen ska också titta på vilka åtgärder som kan genomföras med hjälp av kommunala regelverk och avtal för att underlätta för Polisen och andra rättsvårdande myndigheter i uppdraget att förebygga och åtgärda organiserad brottslighet och svart ekonomi.

Uppdraget fanns med i det förslag till Planeringsdirektiv med budget för 2021-2025 som Alliansen lade fram men förlorade till förmån för Socialdemokraternas.

– Vi kan aldrig acceptera organiserad brottslighet men tyvärr ser vi både bidragsbrott och missbruk av skattemedel i Halmstad i dag. Det riskerar förtroendet för oss, för demokratin och rättsväsendet. Det finns mycket åtgärder vi i kommunkoncernen kan göra för att göra det svårt för de kriminella – och då är det också en självklarhet för oss att göra det, säger Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Det här handlar om respekt för våra gemensamma pengar. Som skattebetalare är man med och finansierar till exempel barnomsorg och äldrevård, det känns vidrigt att pengar hamnar i fuskares fickor istället för att komma till nytta i vår kommunala verksamhet. Jag vill ha stopp på svart ekonomi, säger Jenny Axelsson (C), kommunstyrelsens vice ordförande.

Socialdemokraterna yrkade på att ärendet istället skulle beredas i utskottet för tillväxt och hållbar utveckling men fick inte gehör för detta.

– Det kommunen kan göra för att förebygga och motverka bidragsfusk och brottslighet, ska vi också göra. Därför är det viktigt att utredningsuppdraget inte blir för snävt utan också omfattar aktörer som utför verksamhet på uppdrag av kommunen. Det var också en anledning till att vi i kommunstyrelsen i dag yrkade att ärendet först skulle beredas i vanlig ordning, säger Krissi Johansson (S), kommunstyrelsens andra vice ordförande.