​Examen som ger utdelning direkt

Nio av tio ekonomer har jobb inom sex månader efter avslutade studier.

​Examen som ger utdelning direkt 1
Ulrika Wallén, utredare på Civilekonomerna

Nästan hälften får jobb innan utbildningen är klar. Det visar en färsk rapport från fackförbundet Civilekonomerna. “Ekonomutbildningen förblir ett säkert kort för den som vill göra snabb karriär”, säger förbundets utredare Ulrika Wallén.

Starten på karriären kan vara segdragen för nyexaminerade studenter. Tiden till första jobbet kan dra ut på tiden. Väl i anställning kan det sedan dröja länge innan man kommer upp i lön. Fast anställning förblir för många en dröm – trots flera år i yrket.

När det gäller ekonomer är bilden den motsatta. Det visar Civilekonomernas rapport Civilekonomer tre år efter examen 2019 där över 1 000 ekonomer som examinerades 2015 gett svar på hur de fått sina första jobb. Här framgår att 89 procent hade jobb inom sex månader efter avslutade studier och att 49 procent fick arbete redan före avslutad utbildning.

– Ekonomutbildningen är definitivt rätt val för den som vill göra snabb karriär. Tre år efter examen är nästan var femte ekonom chef. Nästan var tredje ekonom har en lön på över 41 000 kr, säger Ulrika Wallén, utredare på Civilekonomerna.

Ekonomer med inriktning offentlig ekonomi, ekonomistyrning och ekonomisk analys samt kostnads- och intäktsanalys är de som snabbast får arbete före avslutad utbildning. Snabbare anställning får även ekonomer som arbetat vid sidan av studierna. Av de som jobbat mer än 50 procent parallellt med sina studier får 60 procent anställning före avslutade studier.

När ekonomerna i rapporten rankar vilka kanaler som varit viktigast för första jobbet hamnar kontakter på plats ett före företags webbsida. På frågan om viktigaste faktorn till varför man fick sitt första jobb hamnar akademisk examen och personliga egenskaper i topp.

Ekonomutbildningen är också rätt val för den som siktar på en fast anställning visar undersökningen.

– Siffrorna talar sitt tydliga språk. 87 procent har fast anställning tre år efter examen, säger Ulrika Wallén.