Växande lagringsbehov skapar miljöutmaningar

[KRÖNIKA] Lagring påverkar idag vår miljö.

De ständigt ökande datamängderna hos företag och organisationer kräver allt mer omfattande lagringslösningar. Dessa blir inte bara mer krävande att hantera, utan blir också en tyngre belastning på miljön, menar Fredrik Arveskär, Nordenchef Infinidat.

Logiken är enkel. Att lagra och hantera data kräver energi. Dels för själva driften av systemen, dels för kylningen av dem. Ett genomsnittligt datacenter i USA gör av med cirka 34 000

Fredrik Arveskär, Nordenchef Infinidat

kilowatt elektricitet per år, varav 40 procent går till just lagringen.

Utvecklingen innebär en fortsatt stor ökning. Svenskt Näringsliv bedömer att elbehovet bara hos kommersiella, svenska datahallar kommer att växa med upp till 5 TWh år 2030. Det är en anmärkningsvärd siffra med tanke på att samhällets totala elbehov väntas öka med mellan 5 och 10 TWh.

Det här skapar både växande kostnader för företag och en hårdare press på miljön. Skälen till att söka allt mer effektiva lösningar för it-drift och inte minst den kraftigt ökande lagringen är alltså trängande i flera avseenden.

Det finns flera vägar till en effektivare lagring med mindre miljöpåverkan. Genom att förstå några av de grundläggande går det att välja system och lösningar som inte bara ger höga prestanda och hög tillförlitlighet, utan också bidrar till att minska företagets miljöbelastning. Samtidigt kan kostnaderna för lagringen minska väsentligt såväl på kort sikt som i ett längre perspektiv.

Använd mindre energi

Med rätt styrning av lagringen kan kapacitet i systemen tilldelas efter behov i högre grad. Det gör att det går att använda färre fysiska diskar eftersom en större andel av dem kan nyttjas. Vilket dels minskar energibehovet för driften för själva systemen, dels gör att en större mängd data kan lagras på samma fysiska utrymme i datahallen.

En lösning som kan identifiera data som används ofta kan lägga denna på SSD-diskar eller i ett DRAM-minne. På så sätt behöver systemet inte aktivera mekaniska diskar lika ofta – något som kräver mycket energi och belastar miljön i högre grad.

Dumpa nollorna

Med en lösning som inte lagrar nollorna i informationen går det att lagra mer data på samma yta, samtidigt som energibehovet minskar. Det finns ett fåtal lösningar som klarar detta. Den vanligaste metoden är att systemet i efterhand ”går tillbaka” och rensar bort nollorna, vilket tar tid och kräver mer energi. Den mest effektiva lösningen hanterar detta i samma ögonblick som data skrivs till disken.

Minimera behovet av kapacitet

De flesta lagringsplattformar använder kompression av data, men alla gör inte på samma sätt. Genom att utnyttja en intelligent lösning som utnyttjar olika typer av kompression för olika typer av data kan lagringen utnyttjas effektivare. Det minskar antalet diskar och därmed också energiåtgång för drift och kylning av utrustningen.

Företagens strävan efter effektivare it handlar förvisso om att kontrollera kostnader för drift och underhåll av tekniska system, och lokaler där dessa är placerade. Men också om att driva utvecklingen mot en minskad miljöbelastning.

Genom medvetna, informerade val går det att åstadkomma stora besparingar som gör betydande avtryck både på sista raden och i företagets miljöredovisning.

Fredrik Arveskär, Nordenchef, Infinidat