Var tredje HR-anställd vill ha friare IT-policy

En ny svensk undersökning på uppdrag av globala IT-företaget VMware visar att var tredje (32 procent) HR-medarbetare tror att deras företag skulle vara en mer attraktiv arbetsplats om policyn för IT och mobilitet var friare.

Till exempel genom att tillåta medarbetare att använda sina privata mobila enheter eller i nuläget förbjudna molntjänster i sitt arbete.

Undersökningen, som omfattar HR-medarbetare på medelstora företag över hela Sverige, visar att fyra av fem (80 procent) av HR-medarbetare anser att tillgången till IT-verktyg som gör det möjligt att jobba effektivt på distans – exempelvis tillgång till affärssystem – är viktigt för att attrahera och behålla medarbetare. Men endast två av tre (68 procent) tycker att deras företag faktiskt tillhandahåller dessa verktyg.

– Det är HR-avdelningens uppgift att se efter sina kollegor och deras behov, samtidigt som de ska säkerställa att nya talanger tillkommer och stannar kvar. Därför är det bekymrande att så många av dem är missnöjda med hur det ser ut i praktiken, säger Per Gustafsson, Sverigechef på VMware. Det är inte bara företagets lönsamhet som påverkas utan många företag riskerar även att förlora viktig kompetens på grund av en föråldrad IT-policy och omoderna digitala verktyg.

Missnöjet med den rådande situationen är i många fall större än att man bara tror att företaget skulle kunna bli attraktivare för befintliga och potentiella anställda. Var femte HR-medarbetare (20 procent) menar att företaget de arbetar på har en policy för IT och mobilitet som direkt försvårar även för dem själva att arbeta effektivt utanför kontoret.

– Situationen bottnar i en gammal föreställning om att det inte går att förena säkerhet med flexibilitet. Men genom virtuella policys och modern IT-arkitektur kan man ge medarbetarna möjlighet att arbeta effektivt med vilken typ av enhet som helst, var som helst, utan att man behöver kontrollera det dagliga användandet, säger Per Gustafsson.