Symantec Information Centric Security spårar och säkrar all data oavsett plats

Symantec Data Loss Prevention 15 använder taggning, kryptering och åtkomsthantering för att säkerställa skydd av reglerad och känslig data

Idag presenterade säkerhetsföretaget version 15 av Symantec Data Loss Prevention (DLP) med ökad automatiserad datahantering och produktintegration för att förstärka sin informationscentrerade säkerhetslösning. Förstärkningar genom DLP skapar större möjligheter att upptäcka, övervaka och skydda känslig eller reglerad data även i miljöer som inte kontrolleras av företagets IT-avdelning.

Företags informationssäkerhet påverkas dagligen av information som delas med ett brett antal användare över flertalet organisationer som förvaras på olika sätt, inklusive tjänster i molnet.

Undersökningen Symantec CISO research 2016 visar att 1 av 3 IT-säkerhetschefer ser dataförluster som årets största interna hot för företag, främst med oro för osanktionerade tjänster och illvilliga användare. Problemet fortsätter att växa, bara under 2016 stals 1.1 miljarder dataidentiteter. Det är en fördubbling i jämförelse med förgående år.

Den kommande allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) innebär ställer nya krav på företag hur de hanterar information. Detta kan leda till ökade böter samt striktare granskning för samtycke. Analytiker tror att rutiner och verktyg som ger synlighet och skydd, som kan följa information, kommer bli allt viktigare.

Symantecs Information Centric Security ger företag möjligheten att säkert lagra, använda och dela känslig information med externa användare eller molntjänster även utanför säkrade miljöer. Informationen säkras genom att åtkomsten till data är begränsad till behöriga användare, vilket minimerar risken för intrång. Genom informationscentrerade säkerhetslösningar kan ett säkert samarbete säkerställas, samt möjliggöra för efterlevande av de kommande hårdare regleringar, såsom tex GDPR. Lanseringen av Symantec DLP 15 ökar denna möjlighet genom förstärkt integration mellan säkerhetsmäklare med molntillgång, dataklassifikationer, beteendeanalys över användarenheter och informationscentrerad kryptering genom flera kommunikationskanaler.

• Skyddar känslig data i reglerade och oreglerade miljöer samt vid tredjepartsanvändning
• Hjälper samverkan med GDPR
• Hjälper till att säkerställa att känsliga data inte läcker via skuggapplikationer

– Den stora datamängd och den hastighet den rör sig med runtom i företag har förstärkt problemet kring dataförlust. Känslig information måste spåras överallt – även utanför organisationen – för att säkerställa säkerheten och upprätthålla de en växande kraven över branschregler, säger Doug Cahill, senior analytiker på ESG.

– Med så mycket på spel är det inte längre möjligt att endast lita på manuell märkning (så kallad tagging) eller andra processer som förlitar sig på den mänskliga faktorn. Genom Symantec DLP 15 kan IT-chefer automatiskt märka information som känslig och automatisera säkerhetspolicyer, så de kan spåra information i alla kanaler oavsett var den befinner sig, säger Ola Rehnberg, säkerhetsexpert på Symantec