Schroders globala investeringsstudie – hållbara investeringar på frammarsch

Hållbara investeringar är på framåtmarsch över världen, det visar en ny studie gjord bland 22,000 investerare i 30 olika länder.

Studien påvisar vilka länder som leder utvecklingen och vilka länder där hållbara beteenden, till exempel återvinning och hållbara investeringar, som släpar efter. Globalt ser investerare hållbara investeringar som ett sätt att både generera vinster och samtidigt driva fram samhälleliga, sociala och miljömässiga förändringar.

Hållbara investeringar på framåtmarsch
– Hållbara investeringar är viktigare än någonsin. Över 78% av de svarande uttryckte att hållbarhet i investeringar var viktigare för dem idag än det var för fem år sedan. 48% menade att det var viktigare och hela 32% uttryckte att det var avsevärt mycket viktigare för dem än tidigare.
– Det finns ett stort intresse från investerarna att lära sig mer, undersökningen visar att området hållbara investeringar var det som flest investerare ville vidareutveckla sina kunskaper inom. Hållbara investeringar hamnade före områden som utbildningar om aktiva tillgångsklasser och effekterna av ’compounding’ (ackumulerad avkastning).
– Utöver det har investerare utökat fördelningen av pengar de placerar i hållbara investeringar – 64% av investerarna uppgav att de hade ökat sina investeringar i hållbara fonder över de senaste fem åren.

I följande tabell påvisas att trenden är starkare i Asien och Amerika än i Europa. Investerare som uppgav att hållbara investeringar är viktigare för dem nu, än för fem år sedan.
Investerare som uppgav att de ökat sina investeringar under de senaste fem åren.
Globalt
78%
64%
Europa
75%
58%
Asien
80%
68%
Amerika
81%
70%
Implementeringen av hållbara beteendemönster (som återvinning och energioptimering) och populariteten för hållbara investeringar varierar mellan olika länder. Schroders skapade en hållbarhetsrankning där resultatet baserades på genomsnittliga poäng utifrån frågor och svar som ställdes till investerare. Högst låg Indonesien, med Indien som nummer två och USA som trea. I botten av listan återfanns Hong Kong, Sydkorea och Japan.

Varför allokerar investerare resurser till hållbara investeringar?
Globalt ser investerare hållbara investeringar som ett sätt att både generera vinster och samtidigt driva fram samhälleliga, sociala och miljömässiga förändringar.
I undersökningen ställdes frågan om investerare investerade i hållbara investeringar för att det gav mer lönsamhet, eller för att det skapade en positiv förändring. Det genomsnittliga svaret över alla fondtyper visar att positiv påverkan på samhället var en viktigare faktor (38%) än lönsamhet (32%). Proportionerna var dock liknande; genomsnittligt sågs potentiell lönsamhet som en lika viktig önskad faktor i fonder för hållbara investeringar, och man ansåg också att positiv påverkan, som att driva på samhälleliga, sociala och miljömässiga förändringar var lika viktiga.

Två fondtyper gick motsatt den globala trenden och där lönsamhet vägde lika mycket eller mer mot positiv samhällspåverkan:
– Investerare uppgav att det var mer sannolikt att de investerade i fonder som fokuserade på företagsstyrning än fonder med positiv inverkan på samhället (37% vs 30%).
– Investerare i fonder med fokus på medicinsk vetenskap och bioteknologi uppgav att det var lika viktigt med positiv inverkan som lönsamhet (36% vs 36%)
Medan i andra fondtyper vägde positiv samhällspåverkan tyngre än lönsamhet:
– Fonder med positiv social påverkan på områden som mänskliga rättigheter, fattigdom och välfärd, 46% vs 25% (positiv påverkan vs lönsamhet)
– Fonder som investerar i grön teknologi, 43% vs 31% (positiv påverkan vs lönsamhet)
– Fonder som undviker företag som jobbar med olja, gas eller kol, 37% vs 31% (positiv påverkan vs lönsamhet)
– Fonders om fokuserar på att förbättra och utveckla mångfald, 34% vs 32% (positiv påverkan vs lönsamhet)

Jessica Ground, Global Head of Stewardship på Schroders, säger:
”Vi är väldigt glada över att hållbara investeringar är på framåtmarsch.
Samtidigt som lönsamhet fortfarande är en central avvägning i investeringar ökar intresset för hållbarhet, och det är särskilt starkt inom många överraskande områden. Investerare ser hållbarhet och lönsamhet som sammanlänkande. De letar efter möjligheter att allokera investeringar till företag som framgångsrikt driver på sociala och miljömässiga förändringar för att skapa lönsamhet och förändring. Investerare förstår att arbete med företagsstyrning och mångfald genererar och påverkar lönsamheten, slutsatser som också stöttas av forskning.

Den sociala och miljömässiga utvecklingen sker snabbare än någonsin. Utmaningarna som klimatförändringar, ojämlikhet och demografi skapar är betydande. Vår studie visar att investerare är villiga att påverka och stötta arbetet med grön teknologi och positiv social påverkan genom sina investeringar”