Om IT-Finans.se

IT-Finans.se inriktar sig mot beslutsfattare på affärs- och IT-sidan hos finansaktörer som bank, försäkring och fondförvaltare men även mot angränsande yrkes och kompetensområden som fastighetssektorn, Private Equity, advokatbyråer, revisionsfirmor och Venture Capital med flera. Målsättningen är att IT-finans.se ska vara den naturliga platsen för informationssökande rörande hur den digitala transformeringen påverkar målgruppen och hur de kan eller bör agera ur ett it-perspektiv för att inte bara följa med utan vinna fördelar genom den.

Det som gör IT-finans.se unikt är sättet som kunskapen förmedlas. Här finns en kombination av renodlad fakta kring utveckling, trender och framtidsanalyser vilka vävs samman med tydliga praktikfall utifrån kundens perspektiv. Hur såg behovet hos kunden ut? Vilka utmaningar fanns? Vilka var målen? Hur löstes det av leverantör och partner? Vad uppnådde kunden med lösningen? Dessa och andra frågor hantera på ett sätt som gör det möjligt för andra kunder att applicera tankarna och dess lösningar på den egna organisationen.

– Vår målsättning med IT-finans.se är att skapa en plattform där IT-återförsäljare och leverantörer av IT-lösningar och tjänster kan få en direktkontakt med finansaktörer och där den sistnämnda gruppen kan söka lösningar och stöd för beslutsunderlag som rör deras digitala vardag, säger Annika Guldroth

För mer information kontakta:

Annika Guldroth
Ansvarig utgivare, Affärschef
Mobil: 073-041 62 34
Mejl: annika@it-finans.se

Alexander Guldroth
KAM, Affärsutvecklare
Mobil: 070-975 40 82
Mejl: alexander@it-finans.se

Besöksadress:
IT-Finans.se/aha IT-Media AB
Kungsgatan 37, 7tr 111 34 Stockholm