Cleantech Invest ökar ägandet i ResQ Club

Cleantech Invest har deltagit i en intern investeringsrunda i sitt portföljbolag ResQ Club. Cleantech Invest ägande var 8.7% före investeringen och är 14.7% efter. Flera av nuvarande ägare deltog. ResQ Clubs verksamhet är i centrum för det som kallas digital…
Den svenska delningsekonomin är på frammarsch

I rapporten ”Retail Outlook” har Tieto och HUI Research undersökt den växande delningsekonomin och dess effekter på detaljhandeln i Sverige. Bland annat har man genomfört en konsumentundersökning som visar att en tredjedel av svenskarna någon gång använt en delningstjänst –…