Den svenska delningsekonomin är på frammarsch

I rapporten ”Retail Outlook” har Tieto och HUI Research undersökt den växande delningsekonomin och dess effekter på detaljhandeln i Sverige. Bland annat har man genomfört en konsumentundersökning som visar att en tredjedel av svenskarna någon gång använt en delningstjänst –…