Intensivutbildade redovisningsekonomer möter automatiseringstrend

Den starka konjunkturen har skapat en brist på redovisningsekonomer med praktisk erfarenhet och affärsförståelse.

Det vill Academy råda bot på genom en intensivutbildning som ger deltagare – utan krav på förkunskaper – möjligheten till ett snabbt karriärbyte.

I Arbetsförmedlingens bristindex för 2017 är redovisningsekonom ett av de yrken där efterfrågan på arbetsmarknaden spås öka mest, bland annat till följd av det starka konjunkturläget. Samtidigt anses yrket vara ett av de som hotas av automatiseringen.

– Detta kan låta paradoxalt men det är redovisningsekonomer av den gamla skolan som på sikt inte kommer att vara lika eftertraktade på arbetsmarknaden, säger Micael Holmström, VD på Academy. Vad företagen efterfrågar är moderna redovisningsekonomer med affärsförståelse och systemkunskap. Det räcker inte att kunna redovisning, du måste även kunna förstå digitaliseringsprocesser, utmana beslut och tänka i ett större organisationsperspektiv.

I februari startar därför Academy en intensivutbildning, Academy Finance, som på 12 veckor vidareutbildar 20 deltagare till redovisningsekonomer. Academy har tillsammans med branschexperter tagit fram ett skräddarsytt utbildningsprogram där kunskap i praktisk redovisning kombineras med affärs- och systemförståelse och annan kompetens som krävs i rollen.

Precis som Academys utbildningar inom IT och teknik bygger utbildningen på amerikanska metodiken Accelerated Learning. Det innebär praktiskt lärande med högt tempo, ständigt teamarbete och outtröttlig feedbackdialog. Utbildningen utgår hela tiden från konkreta uppgifter som är relevanta för yrkesrollen som redovisningsekonom. Rekryteringen till utbildningen sker genom logiska, numeriska och verbala test, samt intervjuer i flera steg.

– Syftet med Academy Finance är att förse arbetsmarknaden med affärsinriktade redovisningsekonomer med praktisk kunskap, något som dagens högskole- och yrkesutbildningar inte klarar av, säger Micael Holmström. I rekryteringsprocessen tittar vi mycket på kandidatens integritet och förmåga till ifrågasättande och att kunna driva förändring, men även sociala färdigheter.

Efter den kostnadsfria utbildningen är deltagarna garanterade tillsvidareanställning som redovisningskonsult hos systerbolaget Academic Work. Ambitionen är att konsulterna överrekryteras till det kundföretag de arbetar hos inom 12 månader.