EVRY förenklar låneprocessen för Landshypotek Bank

Landshypotek Bank och EVRY har ingått ett avtal om förenkling och effektivisering av bankens processer för lånehantering. Avtalet sträcker sig över en 3-årsperiod. Landshypotek Bank är en medlemsägd nischbank som vänder sig till jord- och skogbrukssegmentet i Sverige. Banken, som…
Framgångsrik automatisering kräver starkt ekosystem

Digitaliseringen pågår med full kraft och förändrar vårt sätt att arbeta och se på vår verksamhet. Samtidigt är företag osäkra på hur digitaliseringen påverkar deras affärsmodell. Risken att bliomkörd av konkurrenter och fastna i gamla system och omoderna affärsmodeller föder…
Unni Jerndal ny kommunikationschef på Bankgirot

Unni Jerndal tillträder som ny kommunikationschef på Bankgirot och ska leda arbetet med att utveckla verksamhetens kommunikation och varumärke. – Betalningsbranschen befinner sig i en period av snabb transformation och det gör att vi vill utveckla kommunikationen både internt och…
Storbolagen särbehandlas visar undersökning

En undersökning från Alektum Group visar att 30 dagars kredittid fortfarande är vanligast i näringslivet. Men storbolagen särbehandlas och får ofta längre kredittid. Dessutom är det vanligare att stora företag dröjer med betalningen. Under hösten 2016 har Alektum Group genomfört…