Bisnode inleder långsiktigt samarbete med Kivra

Kivra är en säker digital kanal kopplad till en verifierad individs personnummer. Dit avsändare kan skicka viktig post såsom exempelvis fakturor, årsbesked och kreditupplysningskopior. Hundratusentals personer i Sverige använder redan tjänsten och drygt 600 företag och myndigheter skickar idag viktig…
Fortsatt stark tillväxt för Tieto

Tieto fortsätter att visa god tillväxt och lönsamhet. Under andra kvartalet 2016 var bolagets tillväxt 5 procent, med starkast ökning inom den mjukvarudrivna verksamheten. Det framgår av den kvartalsrapport som Tieto publicerade under fredagen. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 35,8…
Flash-teknik som grund i förväntansekonomin

[Sommarläsning] När en ny butik öppnar på den stora affärsgatan föregås det av kommunikation om öppningen i veckor eller månader medan butiken långsamt sätts upp. Online tar samma process timmar och det första tecknet på en ny tjänst är ofta…
Vilka bedrägerier ska du se upp för extra i sommar?

Falska fakturor är fortfarande den vanligaste bluffen som svenska företag utsätts för. Samtidigt får en annan sorts bedrägeri företagare att betala ut miljonbelopp.Trots att bluffakturorna minskat är det fortfarande en trist del av vardagen för landets entreprenörer: 61 procent har drabbats…
Sjukfrånvaron ökar inom finans

Statistiska Centralbyråns statistik visar på ökad sjukfrånvaro inom finans. Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån så har sjukfrånvaron ökat från 2,2 till 2,9 procent inom kategorin “kreditinstitut och försäkringsbolag m.m.” mellan åren 2010 och 2015. Arbetsmiljön kan vara en av de faktorer som…