Softronic tecknar IT-partneravtal med UC

UC har valt Softronic som IT-partner för leverans av applikationsförvaltning, applikationsdrift och teknisk drift av UCs affärsapplikationer i modern miljö. Leveransen är plattformsbaserad och sker på en modern plattform med Continuous Delivery egenskaper, vilket medför säkerhet, tillgänglighet, effektivitet och skalbarhet.…
Klarna moderniserar sin redovisning med hjälp av SAP

SAP meddelar i dag att Klarna som första kund driftsätter ett nytt redovisningssystem som är specialiserat på finansiella instrument. Företaget är en av Europas ledande betalningstjänster för nätbutiker. På bara tre månader har Klarna infört SAP-lösningen. Det inkluderar konfigurationen av…
Bättre inköpsfunktion ökar konkurrenskraften

I den nya rapporten ”The Power of Procurement – the Nordics” har KPMG undersökt hur nordiska företag använder sina inköpsfunktioner för att öka konkurrenskraften och aktieägarvärdet och påverka resultatet. Undersökningen visar att bara hälften av de tillfrågade använde sina inköpsfunktioner…
Nordnet inleder samarbete med Kivra

Nordnet ansluter sig som avsändare i Kivra. I Nordnets kundbas är det dubbelt så många som valt Kivra jämfört med befolkningen i stort. Kivra är en tjänst för säker digital post från företag och myndigheter. Hundratusentals personer i Sverige använder…
​Banker och företag – ett komplicerat förhållande

En ny avhandling vid Mittuniversitetet pekar på att utbytet mellan företag och banker har en multidimensionell karaktär. Banktjänster som betalningar, kontanthantering, lån, rådgivning, sparande och växling uppvisar olika karaktärsdrag. Det innebär i sin tur att utbytet är mer komplext än…